Drukuj

Wybory

CZŁONKOWIE RADY SENIORÓW DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY  POWOŁANI UCHWAŁĄ 
NR XXVI/156/2016 
RADY DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

kadencja 2016-2019

Elżbieta Andrysiak

Maria Bajer Oleszkowicz

- przedstawicielka Zarządu Dzielnicy

Dariusz Włodzimierz Cecuda

Kazimierz Dąbrowski

Elżbieta Górniak

Marek Jasiński

Waldemar Jeziorski

Janusz Nowakowski

Maria Pokój

- przedstawicielka Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC

M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE WYNIKÓW NABORU KANDYDATÓW

DO RADY SENIORÓW DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST.WARSZAWY

Na podstawie § 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/133/2016 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia  13 maja 2016 r., ogłasza się wyniki naboru kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

      1)      W skład Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wchodzi do dwunastu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.

2)      Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

3)      Zgłaszanie kandydatów odbywało się w terminie od 25.07.2016r. do 22.08.2016r.

4)      Do dnia 22.08.2016r. do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wpłynęło 7 prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

5)      Zgodnie z § 6 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przedstawicielami mieszkańców zostali:

Elżbieta Andrysiak

Dariusz Włodzimierz Cecuda

Kazimierz Dąbrowski

Elżbieta Górniak

Marek Jasiński

Waldemar Jeziorski

Janusz Nowakowski

6)      Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, celem powołania składu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północm.st. Warszawy w drodze uchwały.

 

                                                                       Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ
                                                                       m.st. Warszawy
                                                                       Wojciech Zabłocki

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW
DO RADY SENIORÓW DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST.WARSZAWY

Na podstawie § 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/133/2016 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia  13 maja 2016 r., Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zarządził wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

1)      W skład Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wchodzi do dwunastu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.

2)      Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

3)      Zgłaszanie kandydatów odbywać się będzie w terminie od 25.07.2016r. do 22.08.2016r.

4)      Zgłoszenia kandydata dokonać może grupa co najmniej 15 osób, w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

5)      Zgłoszenie kandydata powinno zawierać w szczególności:

a)      krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu
w działaniach na rzecz mieszkańców Dzielnicy, zwłaszcza na rzecz seniorów;

b)      zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;

c)      zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych
z kandydowaniem do Rady;

d)     listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałych
na terenie Dzielnicy, zawierającą: imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.

6)      Wzór formularza zgłoszeniowegokandydata na członka Rady dostępny jest w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy (ul. Kłopotowskiego 15) oraz na stronie internetowej www.nasza.praga-pn.waw.pl w zakładce Rada Seniorów.

7)      Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy (poniedziałek 8-18, wtorek-piątek 8-16).

8)      W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, niż liczba przedstawicieli mieszkańców określona w punkcie 1, głosowanie odbywać się będzie w terminieod 05.09.2016r. do 06.09.2016r.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

Wojciech Zabłocki

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjne:

1.      3 sierpnia o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ (ul. Kłopotowskiego 15),

2.      10 sierpnia o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 30 (ul. Kawęczyńska 2).

 

DO POBRANIA:

1. Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

2. Uchwała Nr 4228/2016 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

3. Uchwała Nr 4407/2016 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 4228/2016 Zarządu Dzielnicy Praga-Północm.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY