Drukuj

Przygotowania do powołania DRS

W celu rzetelnego przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Burmistrz Dzielnicy Pan Paweł Lisiecki zainicjował cykl spotkań informacyjnych poświeconych dyskusji na temat miejsca i roli seniorów w życiu naszej dzielnicy oraz wyjaśniających procedurę powołania Dzielnicowej Rady Seniorów.

Podczas spotkań seniorzy mieli okazję zapoznać się z projektem statutu i ordynacji wyborczej do Dzielnicowej rady Seniorów oraz wnieść swoje uwagi, które zostały zebrane
i przeanalizowane przez Zarząd Dzielnicy. W sumie odbyły się 4 spotkania w poszczególnych częściach dzielnicy. W ten sposób chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych mieszkańców.

Dzielnicowa Rada Seniorów zostanie ostatecznie powołana przez Radę Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

projekt statutu Dzielnicowej Rady Seniorów na Pradze-Północ

Rekomendacje dla dzielnic m.st. Warszawy w sprawie utworzenia dzielnicowych rad seniorów

Uchwała Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w sprawie założenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

zatwierdzony statut Dzielnicowej rady Seniorów na Pradze-Północ