Drukuj

Oczekiwania praskich Seniorów

Tematy poruszane w dyskusjach na zebraniach poprzedzających utworzenie Rady Seniorów:

 • Bezpieczeństwo na ulicach Pragi Północ szeroko rozumiane; zarówno sprawy kradzieży, napadów, oszustw, jak również pod kątem nawierzchni ulic, krawężników itp. stanowiących niebezpieczeństwo wypadków;
 • Bariery architektoniczne utrudniające, a nawet uniemożliwiające poruszanie się seniorów w przestrzeni publicznej;
 • Konsultowanie i wyrażanie opinii na temat projektów przestrzeni publicznej;
 • Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego, zwłaszcza prawnego;
 • Problematyka zdrowia seniorów i wszelkich zagadnień związanych z ochroną zdrowia starszych osób;
 • Tworzenie w dzielnicy tanich stołówek;
 • Utworzenie wspólnego miejsca o charakterze świetlicy dla spotkań starszego pokolenia;
 • Utworzenie sieci pomocy wzajemnej i wolontariatu dla seniorów;
 • Utworzenie programu: „przybrana/y babcia/dziadek – przybrana/y wnuczka/wnuczek” polegającego na spędzaniu czasu osoby starszej z dzieckiem zapracowanych rodziców, w sytuacji gdy rodzeni dziadkowie mieszkają daleko od Warszawy (m.in. pomoc w odrabianiu lekcji, ale nie tylko);
 • Zainicjowanie akcji dbałości o estetykę przestrzeni publicznej w dzielnicy;
 • Zainicjowanie akcji dbałości o zieleń;