Drukuj

O Radzie

Od strony lewej stoją - Elżbieta Andrysiak, Maria Pokój, Marek Jasiński, Janusz Nowakowski,
Waldemar Jeziorski, 
Kazimiierz Dąbrowski, Maria Bajer-Oleszkowicz.

 

Szanowni Seniorzy- mieszkańcy Pragi-Północ

Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Północ

Miasta Stołecznego Warszawy

została powołana Uchwałą NR XXVI/156/2016 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 roku.

Rada seniorów jest reprezentacją środowiska seniorów i jako organ doradczy ma wpływ na politykę lokalną, podejmuje też ważne inicjatywy pozwalające wykorzystać potencjał intelektualny i doświadczenie życiowe seniorów.

Rada seniorów składa się z przedstawicieli grup seniorów, organizacji pozarządowych, zainteresowanych środowisk seniorskich oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Rada seniorów konsultuje ważne dla seniorów projekty dokumentów, doradza oraz proponuje ciekawe i potrzebne inicjatywy. Nie może jednak podejmować ostatecznych decyzji, gdyż to należy do kompetencji właściwych organów samorządu – prezydenta, burmistrza, rady miasta, rady dzielnicy.

Zauważając potrzebę sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, Sejm zmienił ustawę o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym dokumentem radę seniorów może utworzyć gmina/dzielnica z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk.

Tworząc radę seniorów, nadaje się jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Ważne, aby w tym zakresie wykorzystać potencjał osób starszych, działających organizacji seniorskich oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnić sprawny sposób wyboru członków rady seniorów.

Poradnik Rady Seniorów w Warszawie: link

Skład Rady Seniorów w kadencji 2016-2019

Nowakowski Janusz Przewodniczący Rady Seniorów
Andrysiak Elżbieta Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
Pokój Maria Przedstawicielka Dzielnicowej Rady Seniorów
w Warszawskiej Radzie Seniorów
  Dąbrowski Kazimierz Sekretarz
  Kwaśniewska Barbara  
  Bajer-Oleszkowicz Maria  
  Cecuda Dariusz  
  Górniak Elżbieta  
  Jasiński Marek  
  Jeziorski Waldemar  

Informujemy, że spotykamy  się na dwóch posiedzeniach w każdym miesiącu, w pokoju nr 533 (V piętro)
w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ, ul. Kłopotowskiego 15, Warszawa.

Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawach dotyczących seniorów.

Kontakt z nami:

Telefon: (22) 443 81 92

email: ppn.radaseniorow@um.warszawa.pl

lub osobiście w poniedziałki 2 x w miesiącu (w trakcie posiedzenia w godz. 13:30-15:30)

Przedstawiamy poniżej harmonogram naszych posiedzeń w I półroczu 2019 r.

7 i 21 styczeń,

4 i 18 luty,

4 i 18 marzec,

1 i 15 kwiecień,

6 i 20 maj,

3 i 17 czerwiec.

Na II półrocze 2019 roku harmonogram posiedzeń zostanie uzgodniony w czerwcu br.

www.praga-pn.waw.pl, ppn.radaseniorow@um.warszawa.pl

 

www.wrs.waw.pl, pragapolnoc@wrs.waw.pl