Drukuj

Aktualności

Praskie Forum Rad Rodziców
13 stycznia 2016

W dniu 17 listopada 2015r, powołano Praskie Forum Rad Rodziców, którego podstawowymi celami są:

  • propagowanie idei demokratyzacji i uspołecznienia praskich szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych
  • wymiana doświadczeń środowisk rodzicielskich działających na polu oświaty
  • współpraca i kontakt z Zarządem Dzielnicy Praga - Północ w sprawach dotyczących oświaty.

Podczas spotkania zostało powołane Prezydium Forum w składzie:

Przewodnicząca - Dorota Grzybowska - Walczuk

Sekretarz - Małgorzata Smolińska

W-ce Przewodnicząca - Anna Krakowiak

W-ce Przewodnicząca - Dorota Walczuk

W-ce Przewodniczący - Jacek Krzysztofowicz