Drukuj

Bezpieczeństwo

Ważne telefony:
  • Uniwersalny telefon alarmowy – 112
  • Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego
    – telefon interwencyjny 22 196 56, 22 443 01 12
  • Policja – telefon alarmowy 997
  • Straż Miejska – telefon interwencyjny 986
  • Państwowa Straż Pożarna – telefon alarmowy 998
  • Pogotowie Ratunkowe – telefon alarmowy 999
  • WKU – telefon kontaktowy 261 872 419, 261 872 343
Ważne strony:

Poradniki, wydawnictwa: