Drukuj

Aktualności

Warszawianka Roku
16 maja 2019

Tytuł Warszawianki Roku zostanie przyznany zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i realizację działań na rzecz promowania wartości tj.: otwartość, tolerancja, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej w Warszawie.

Z uwagi na tegoroczne obchody 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 30-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce, ogłosiliśmy również tytuł specjalny pn. Warszawianka Przemian. Jego celem jest wyłonienie liderek społecznych, które na przestrzeni ostatnich 30 lat wybitnie wpłynęły na przemiany w naszym społeczeństwie w zakresie wolności, równości oraz poszanowania praw człowieka.

Spośród nadesłanych zgłoszeń do tytułu Warszawianki Roku, Kapituła wskaże 10 nominowanych kandydatek. Kandydatki do tytułu specjalnego pn. Warszawianka Przemian zgłoszą członkowie Kapituły i wybiorą spośród nich 5 nominowanych kobiet. Laureatki obu tytułów zostaną wyłonione w drodze głosowania publicznego.

To Wy, mieszkańcy zdecydujecie, kim dla Was jest Warszawianka Roku oraz wybierzecie Warszawiankę Przemian!

Więcej:

https://www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku/