Drukuj

Młodzieżowa Rada

MRD Praga-Północ drugiej kadencji.
15 lutego 2019

Młodzieżowe Rady to organy o charakterze konsultacyjnym, dbające o interesy młodzieży. Podstawą prawną powoływania młodzieżowych rad jest art. 5b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. To rada dzielnicy, powołując młodzieżową radę dzielnicy (MRD), nadaje jej statut określający tryb wyboru jej radnych i zasady działania.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy działa w oparciu o statut będący załącznikiem do uchwały nr XXXIX/274/2018 Rady dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 9 października 2018 r.

W statucie zapisano, że MRD ma charakter apolityczny i nie jest związana z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym, a w swoich działaniach kieruje się interesem młodzieży i dobrem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

23 listopada 2018 r. pracę rozpoczęła MRD Praga-Północ drugiej kadencji.

Na uroczystej sesji wybrano prezydium w składzie:

Przewodnicząca – Helena Olejnikuczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława IV w Warszawie, ul. Jagiellońska 38;

Wiceprzewodnicząca - Oliwia Puchalskauczennica Zespołu Szkół nr 40
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Objazdowa 3;

Wiceprzewodnicząca – Monika Raczyńskauczennica Zespołu Szkół nr 40
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Objazdowa 3;

Sekretarz – Bartosz Czerwiński- uczeń Szkoły Podstawowej nr 127 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, ul. Kowieńska 12/20.

Przedstawicielem MDR Praga-Północ do prac w zespole ds. budżetu partycypacyjnego został wybrany Franciszek Ogidel, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV.

Ukonstytuowały się też komisje: rewizyjna, kultury i sportu, infrastruktury oraz oświaty.

Po dwóch radnych z młodzieżowych rad dzielnic oraz dwóch reprezentantów środowisk szkół specjalnych delegowanych jest do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Będąc członkiem MRW pozostaje się radnym MRD, czyli pełni się podwójną funkcję i ma podwójne obowiązki. MDR Praga-Północ w Młodzieżowej Radzie Warszawy będą reprezentować:

Amelia Studniarekz LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Agata Dąbrowska z L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy.

Zadaniem MRD i MRW jest zapewnienie młodym osobom  nieposiadającym czynnego prawa wyborczego możliwości udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw związanych  z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Opiekunami MRD są wybitni nauczyciele praskich szkół, cieszący się szacunkiem i zaufaniem  młodzieży oraz  ich rodziców:

Pani Renata Nowak– nauczycielka języka polskiego Szkole Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. J. Sierakowskiego 9 
Pan Sebastian Wojciechowski– nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi przy ul. Jagiellońskiej 7.

Do tej pory odbyły się cztery sesje MDR. Młodzież przygotowuje m.in. drugą edycję konkursu Kolory Pragi, skierowanego do  przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Pragi-Północ, którego celem jest popularyzacja i pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat dzielnicy Praga-Północ.

 

AKA-WOW

Pliki do pobrania: