Drukuj

Dowożenie

Wybierz miesiąc:
W związku z Zarządzeniem Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21.06.2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła, szkoła - - dom. więcej