Drukuj

Bezpieczny Uczeń

Wybierz miesiąc:
Na terenie PRZEDSZKOLA Nr. 164 ul. Szanajcy 12 – dzięki uprzejmości Inspektorom Transportu Drogowego ul. Bolesława Limanowskiego 29A w dniu 14.05.2018r. zorganizowaliśmy spotkanie w ramach – ‘’BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA’’. Nasza placówka jest instytucją otwartą na wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, działania i szeroko zakrojoną współpracę ze środowiskiem lokalnym. Inspektorzy przeprowadzili pogadankę i pokaz multimedialny bezpiecznego zachowania się na drodze zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego. więcej